Tramitació de receptes d’ortopèdia

recetas medicas

Tramitem receptes de productes d´ortopèdia, els anomenats PAO (Prescripció Articles Ortopèdia).